Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van voetbalwebsite de Poldercuptrofee, gevestigd te Emmeloord Noordoostpolder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32172303, hierna te noemen: 'Poldercuptrofee'.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: voetbalnoordoostpolder@gmail.com.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestemming worden verstrekt aan derden, tenzij de Poldercuptrofee wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Poldercuptrofee te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Poldercuptrofee op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Poldercuptrofee deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Poldercuptrofee hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Poldercuptrofee treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Poldercuptrofee. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Poldercuptrofee raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Poldercuptrofee past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Poldercuptrofee raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Poldercuptrofee er alles aan doen u via onze website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Poldercuptrofee wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:  H. van Gelder

E-mail:                   voetbalnoordoostpolder@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

PROGRAMMA

Week: 08
FLEVO BOYS 5-4 wns SVBO
S.C.BANT 1-2 HARDENBERG
SDC PUTTEN 3-2 FLEVO BOYS
S.V.URK 1-3 wns HZVV
F.C.KRAGGENBURG 2-5 VV STEENWIJK
S.C.EMMELOORD 1-1 LEMELERVELD

Contact

Nieuws:poldercupnieuws@gmail.com
Dames:poldercupdames@gmail.com
Talenten:poldercuptalent@gmail.com
Poldercup TV:poldercuptv@gmail.com
PC Member:poldercupmember@gmail.com
Oude foto's:poldercuphistorica@gmail.com
1 Tweetje met:1tweetjemet@gmail.com

FacebookHoofdsponsor: